Pitchers

Click on the player’s name for a detailed profile.

13Enokida2015 #13 – Daiki Enokida
14Nohmi2015 #14 – Atsushi Nohmi
15yokoyama2015 #15 – Yuya Yokoyama
16andoh2015 #16 – Yuya Andoh
17iwasada2015 #17 – Yuta Iwasada
19fujinami2015 #19 – Shintaro Fujinami
21iwata2015 #21 – Minoru Iwata
22oh2015 #22 – Oh Seung-hwan
26saiuchi2015 #26 – Hiroaki Saiuchi
27akiyama2015 #27 – Takumi Akiyama
28fukuhara2015 #28 – Shinobu Fukuhara
30ishizaki2015 #30 – Tsuyoshi Ishizaki
34takamiya2015 #34 – Kazuya Takamiya
41santiago2015 #41 – Mario Santiago
46tsuru2015 #46 – Naoto Tsuru
47yamamoto2015 #47 – Shoya Yamamoto
48kaneda2015 #48 – Kazuyuki Kaneda
54messenger2015 #54 – Randall Jerome Messenger
56matsuda2015 #56 – Ryoma Matsuda
59iwamoto #59 – Akira Iwamoto
63katoh2015 #63 – Kosuke Katoh
67iwazaki2015 #67 – Suguru Iwazaki
69shimamoto2015 #69 – Hiroya Shimamoto

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s