Infielders

Click on the player’s name for a detailed profile.

1toritani2015 #1 – Takashi Toritani
3sekimoto2015 #3 – Kentaro Sekimoto
4uemoto2015 #4 – Hiroki Uemoto
5gomez2015 #5 – Mauro Alexis Gómez
7nishioka2015 #7 – Tsuyoshi Nishioka
32ryota2015 #32 – Ryota Arai
35saka2015 #35 – Katsuhiko Saka
40tsuruoka2015 #40 – Kazunari Tsuruoka
44umeno2015 #44 – Ryutaro Umeno
49imanari2015 #49 – Ryota Imanari
50fujii2015 #50 – Akihito Fujii
58araki2015 #58 – Fumiya Araki

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s